آیا میدانید بی توجهی به این موضوع سبب نگرانی های متعددی در سنین دبستان و سالهای آینده خواهد شد؟

اختلال یادگیری چیست؟ نارسایی ها و اختلالات یادگیری که در اصطلاح LD یا Learning disabilities  خوانده می شوند شامل مجموعه ای از موانع و کاستی ها می باشد که بروز مشکلات اساسی در توانایی های زبانی ( گوش دادن, صحبت کردن, خواندن و نوشتن) استدلال کردن و درک ریاضی منجر میگردد. 

آیا میدانید تعداد بسیاری از دانش آموزان دارای ضعف یادگیری یا سطوح پایین دریافت آموزشی, در واقع مبتلا به نوعی از اختلالات یادگیری می باشند که در صورت عدم تشخیص به موقع و صحیح می تواند موجب یاس و سرخوردگی فرد و عصبیت و خستگی والدین و معلمان گردد که در نهایت به از دست دادن علاقه و شوق دانش آموزان به تحصیل, افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل او منتهی میشود.